DESPRÉS DE TANTS ANYS, de Pilar Obregón. Lectura dramatizada de obra surgida en el taller FICCIONANDO 2014

cartell_després_tants_anys

Diumenge, 12 d’abril a les 19 h lectura dramatitzada de Després de tants anys, de Pilar Obregón. Amb Assumpció Ortet, Margarita Ponce i Sergi Dantí. Direcció de Laura Freijo. La BiblioMusicineteca. C/ Vilà-Vilà, 76. Bxos. L2 i L3 Paral·lel. El pas del temps a travès dels ulls de dues amigues que es retroben després de molts anys. Una ha viscut durant molts anys el glamour de París, l’altra s’ha casat, ha sigut mare i mestresa de casa. Un drama nostàlgic que toca el cor i el riure. Obra sorgida del taller FICCIONANDO.

Domingo, 12 de abril a las 19 h lectura dramatizada de Després de tants anys (Después de tantos años), de Pilar Obregón. Con Assumpció Ortet, Margarita Ponce y Sergi Dantí. Dirección de Laura Freijo. La BiblioMusicineteca. C/ Vilà-Vilà, 76. Bjos. L2 y L3 Paral·lel. El paso del tiempo a través de los ojos de dos amigas que se reencuentran después de muchos años. Una ha vivido durante muchos años el glamour y la modernidad de París, la otra se ha casado, ha sido madre y ama de casa. Un drama nostálgico que toca el corazón y la risa. Obra surgida del taller FICCIONANDO.

Breu extracte de Després de tants anys

RAQUEL: Adriana, he fet aquest viatge a Barcelona per fugir de casa meva durant uns dies. La cita amb el notari m’ha vingut bé, però igualment hagués marxat –(Ho diu amb pena)–. El Jean-Paul té un amant!

ADRIANA: No em diguis! I saps qui és? Alguna amiga teva?

RAQUEL: No.

ADRIANA: Alguna veïna, potser?

RAQUEL: No, Adriana, he dit UN amant, –(i recalca la paraula UN)– un home.

ADRIANA: Què fort! Un home! El coneixes?

Breve extracto de Després de tants anys

RAQUEL: Adriana, he hecho este viaje a Barcelona para huir de mi casa durante unos días. La cira con el notario me ha venido bien, pero igualmente me hubiera ido. (Lo dice con pena)–. Jean-Paul tiene un amante!

ADRIANA: ¡No me digas! ¿Y sabes quién es? ¿Alguna amiga tuya?

RAQUEL: No.

ADRIANA: ¿Alguna vecina, quizás?

RAQUEL: No, Adriana, he dicho UN amante. Un hombre.

ADRIANA: ¡Qué fuerte! ¡Un hombre! ¿Lo conoces?

 

(*) Contribució econòmica voluntària destinada reconèixer la feina interpretativa.

(**) Contribución económica voluntaria destinada a reconocer el trabajo interpretativo.