Taller de escritura dramática: ‘Ficcionando’

‘Ficcionando: de l’experiència a la ficció’ : Empezamos el miércoles 13
Taller d’escriptura dramàtica coordinat per Laura Freijo
Tots els dimecres de juny de 19.30 a 22 h a La Biblio Musicineteca del carrer Vilà-Vilà, 76

A partir de l’elecció d’una experiència i/o anècdota personal ficcionar el material de manera que les regles de la ficció s’imposin a la voluntat literal d’allò viscut.

Com transitar d’allò vertader a allò creïble?
Principi de traició.
Elecció dels noms màscara dels personatges.
Elaboració i construcció dels personatges
Elecció del gènere-transgènere.
Importància del to i la seva interelació amb el gènere
Elecció del format: monòleg, diàleg, tríade…
Guies per a càlculs d’estructura. Atzar, intuició, jóc, matemàtica, poètica.
Elaboració i construcció dels personatges.
Inspiració. Crida a les muses i al treball constant.
Títols i finals d’obra.

Objectiu: obtenir una peça curta de màxim 15 / 20 minuts de la qual després es pugui realitzar una lectura dramatitzada amb actrius i actors per comprovar com aquell material inicial ha esdevingut finalment una obra de ficció dramàtica.

Correu de contacte per inscripcions: la.biblio1@gmail.com
Més info: laura@laurafreijo.com

Si sabeu d’algú al qual li pugui interessar, passeu-li la informació.
Idiomes: català-castellà, i si cal mimo.

 

Animeu-vos!

(***)

‘Ficcionando: de la experiencia a la ficción’
Taller de escritura dramática
Todos los miércoles de junio de 19.30 a 22 h en La Biblio Musicineteca de la calle Vilà-Vilà, 76

A partir de la elección de una experiencia y/o anécdota personal ficcionar el material de manera que las reglas de la ficción se impongan la voluntat de aquello vivido.

¿Cómo transitar de lo verdadero a lo creíble?
Principio de traición
Elección de los nombres máscara de los personajes.
Elaboración y construcción de los personajes
Elección del género-transgénero
Importancia del tono y su interrelación con el género
Elección del formato: monólogo, diálogo, tríada…
Guías para cálculos de estructura. Azar, intuición, juego, matemática, poética.
Elaboración y construcción de los personajes.
Inspiración. El llamado de las musas y el trabajo constante.
Títulos y finales de obra.

Objectivo: obtener una pieza corta de máximo 15/20 minutos a partir de la cual hacer una lectura dramatizada con actores y actrices para comprobar cómo aquel material inicial vivencial se transformado finalmente en una obra de ficción dramática.

Correo de contacto para inscripciones: la.biblio1@gmail.com
Más información: laura@laurafreijo.com

Idiomas: catalán-castellano, y si hace falta mimo.

¡Ánimos-animaos!

 

 

 

 

 

 

Deja un comentario